FöreningHistorikKontakt
Suomeksi    På svenska

Historik

 

Föreningens grundande

År 1987 fick ett tiotal Pargasbor en idé om att grunda en egen skytteförening. De hade skytte som hobby, och var medlemmar i Turun Seudun Ampujat. Sammanträdet gällande föreningens grundande hölls 19.10.1987 och 31.10.1987 inlämnades ansökan till föreningsregistret. För föreningsregisteranstalten tog det ett par år att behandla ansökan, varefter föreningen år 1989 kunde bli medlem i Suomen Ampumaurheiluliitto och SFS (Svenska Finlands Skytteförbund).


Skjutbaneplaner

Flera planer om egen uteskjutbana har behandlas allt sedan föreningen grundats. Föreningen har försökt få en bana i Tervsund, Lemlax och avstjälpningsplatsens område. Som utebana använder föreningen ändå idag Nagu uteskjutbana.

Med innebanan har föreningen haft bättre tur; föreningen fick en egen fin krut- och luftvapenbana år 1994. Innebanan uppfördes med en grupp frivilliga på talko. Det var ändå värt all möda, eftersom det inte finns en liknande inneskjutbana på nära håll. Den följande närmaste inneskjutbanan befinner sig troligtvis i Helsingfors.


Hagelgevärskytte

I början kunde föreningsmedlemmarna skjuta med hagelgevär på Skrobbå-banan, som föreningen hyrde till början av 1990-talet. Efter detta påbörjades samarbetet med Salon Seudun Ampujat och skyttet koncentrerade sig på banan i Salo. Dessutom har man använt Nagu skjutbanan.


Pistol- och gevärskytte

Intresset för pistolskytte väcktes i föreningen i samband med innebaneprojektet. Från början av år 1995 har övnings- och tävlingsverksamheten varit regelbunden. Luftgevärskyttarna har övat flitigt på banan. Skolelever har ibland använt luftvapenbanan på sina sporttimmar och föreningen har t.o.m. haft juniorernas skytteskola.

Meddelanden

 

Sidorna förnyas

Mer info publiceras på de nya hemsidorna.

Uppdaterat 29.10.2022